Zandsuppletie in de tijd


Hoeveel zand is er gestort? De piek in de jaren 1971-72 is het gevolg van de aanleg van de Van-Dixhoorn-driehoek bij Hoek van Holland. Het grillige verloop is het gevolg van de hoge mobilisatiekosten bij zandsuppletie. Daarom is de tot nu toe gevolgde strategie die van hit-and-run: alle bedreigde plaatsen in één operatie van zand voorzien en dan wachten tot dat weer nodig is. Het is mogelijk dat deze werkwijze zal veranderen in een continue proces met een zekere periodiciteit.


<<<

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis

© fred dijs, In beeld, tekst en uitleg, 1996