Eerste boeken

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis

 

Voor de derde keer in een kleine twintig jaar brengt Paradiso een serie lezingen waarvoor In beeld, tekst en uitleg idee, achtergrond en titel heeft geleverd.

Na De verbeelding van de werkelijkheid (1987) over natuurwetenschappen en Babels erfenis (1996) over talen volgt in het najaar van 2005 het programma Eerste boeken over handschriften uit verschillende windstreken die de overgang van het gesproken naar het geschreven woord markeren.

Besproken zullen worden de Popol Vuh (zestiende eeuw na) uit Midden-Amerika, de Huang Ti Nei Jing (vijfde eeuw voor) uit China, het Gilgamesj-epos (dertiende eeuw voor) uit Mesopotamië, Heike Monogatari (veertiende eeuw na) uit Japan, de Odyssee (negende eeuw voor) uit Griekenland en de Yuan Chao Pi Shih (dertiende eeuw na) uit Mongolië.

Omdat muzikale begeleiding in het gesproken woord een grote rol speelde (hier stukjes uit een Heike-voordracht en uit een voordracht op de Balkan), is bij iedere lezing muziek te horen.

De organisatie is dit keer in handen van de K.L. Poll-Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap.

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis  
   
© fred dijs, in beeld, tekst en uitleg, 2005