Hoge cijfers,
lange woorden
Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
Foto Taco Anema 11 K

De technicus, schetst men mij, houdt heel veel van dingen, heel weinig van mensen en niet van taal. Wat wil het geval? Ik probeer —in deze volgorde— in mij zeer dierbare woorden en vormen die zij aannemen voor mij onbekende mensen over dingen te schrijven die mij ter harte gaan.

Er bestaan, schetst men mij, tussen u en ‘schrijver dezes’ dus af en toe misverstanden. Ik heb geen reden de schets van ‘men’ in twijfel te trekken. Ook heb ik geen goede reden om misverstanden in het leven te roepen c.q. te laten bestaan. Ik stop ermee. Het -wat het?- is niet gelukt.

Maar juicht u niet te vroeg. Nog drie keer, inclusief deze, zult u mij hier tegenkomen. Het zal u niet verbazen dat ik deze drieklapper zal gebruiken voor enkele laatste gedachten over taal, mensen en dingen. Het woord zal vlees worden. En vlees stof.

Ik hou erg van het taalgebruik in het gedicht dat in de kolom hiernaast staat afgedrukt —en ik al eens in een vreemde taal op deze plek liet afdrukken. Het telt zesenveertig woorden, samen honderdvierennegentig lettertekens. Dat zijn 4,217391 tekens per woord. In het frans, de brontaal van het gedicht, waren het er 4,638299. Dit zijn mooie cijfers.

In mijn taal zit ik rond de 5,6. In deze column zijn het nu 5,6500000 tekens per woord. Ik ben dan ook geen dichter. Toch —ik ben er trots op— is het voor een column hier laag. Mijn collega’s op deze plaats zitten boven de zes. En dat... nee, nog niet.

U, technici, beleidsmakers, leest en schrijft andere teksten. Een specimen daarvan kunt u wit op zwart hiernaast vinden. Het aantal tekens per woord is 7,702703. Mooi die 7’s en 0’en maar wat lelijk, zulke teksten.

Ik weet zeker dat, zo je zoekt, tussen hoge cijfers op school en het schrijven van tekst met een hoog tekens-per-woord-tal een simpel verband bestaat. Hoog-hoog. Ik weet even zeker dat wij, gestudeerde mensen, ons ervoor moeten schamen. Om met de vergeten dichter Max de Jong te spreken,

‘het is onzedelijk
het heeft geen zin’
(5,142857).

We leuken niet op maar af. We doen onze lezers onrecht. Ze wenden zich van ons af en willen niet meer luisteren. En we wrijven ze het nog eens in door ze, ook in dit, ons, blad, ‘gewone man’, ‘breed publiek’, ‘leek’ of ‘dom’ na te roepen. Haken ze daarna voorgoed af, dan beklagen we ons luid over ons slechte imago.

Techniek is sinds het gebruik van vijgebladeren als schorten die onze naaktheid bedekken een haasje-over zonder eind van probleem en oplossing, met in dit geval de onderbroek als uitkomst. Overtuig u dat een gemiddelde woordlengte van meer dan zes lettertekens een, zo niet het, probleem is. Los dat op met uw woordteller. Herschrijf naar onder de zes. Op de 7,7-zin kunt u oefenen. Het resultaat ontvang ik graag.

Onder de goede inzenders...
(teller: 5,661191)

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
<<< >>>
© fred dijs, In beeld, tekst en uitleg, 2009